Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.06.2019 33 214 376 20 440 492 18 282 882 11 243 335
KB Konzervativní profil 30.06.2019 10 063 801 9 046 169 1 324 179 1 190 372
KB Vyvážený profil 30.06.2019 11 719 609 11 377 012 5 782 420 5 617 830
Amundi CR Balancovaný - dynamický 30.06.2019 23 169 156 9 925 981 2 716 168 1 159 542
KB Dluhopisový 30.06.2019 13 409 342 10 145 980 33 551 063 25 361 272
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 30.06.2019 10 599 317 6 627 857 13 241 706 8 280 272
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.06.2019 13 511 867 9 192 981 1 635 650 1 111 254
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 30.06.2019 194 234 974 181 905 773 879 922 685 824 105 629
KB Absolutních výnosů 30.06.2019 66 174 609 64 142 551 8 504 068 8 240 138
KBPB Balanced Strategy 30.06.2019 3 480 3 438 5 161 971 5 143 849
KBPB Conservative Strategy 30.06.2019 4 084 740 4 025 168 0 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.06.2019 56 203 087 48 764 705 24 779 373 21 581 883
KB PSA 5D – Popular 30.06.2019 8 666 751 9 092 397 6 950 291 7 255 217
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.06.2019 54 248 917 42 562 038 17 257 611 13 471 155
KB PSA 1 - Popular 30.06.2019 7 321 794 7 261 128 2 306 229 2 287 216
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.06.2019 87 337 748 83 459 649 40 470 588 38 687 140
KB PSA 2 - Popular 30.06.2019 2 281 876 2 131 053 3 491 740 3 261 140
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.06.2019 69 146 082 50 199 429 30 172 483 21 842 001
KB PSA 4 - Popular 30.06.2019 3 777 902 3 380 122 1 943 568 1 736 495
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.06.2019 23 717 083 15 766 980 6 164 291 4 089 145
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.06.2019 39 562 237 39 082 052 8 976 485 8 889 584
KB PSA Flexibilní - Popular 30.06.2019 5 975 064 5 909 438 2 915 729 2 879 193
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2019 5 763 782 5 823 767 21 615 133 21 840 086
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2019 0 0 1 000 000 1 006 036
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2019 4 905 899 4 994 807 29 466 879 30 000 895
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2019 0 0 34 000 000 34 496 753
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.06.2019 2 010 800 2 000 000 15 005 612 14 925 017
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.06.2019 0 0 10 999 997 10 930 045
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.06.2019 2 962 562 2 860 178 1 831 576 1 769 387
Amundi CR IM Dluhopisový 30.06.2019 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 30.06.2019 0 0 0 0