Informační povinnosti mesíční

Fond Datum Objem prodaných
PL v Kč
Objem prodaných
PL v ks
Objem odkoupených
PL v Kč
Objem odkoupených
PL v ks
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.04.2019 506 136 236 314 306 510 10 088 655 6 259 106
KB Konzervativní profil 30.04.2019 415 128 336 373 754 642 2 530 873 2 277 162
KB Vyvážený profil 30.04.2019 18 913 759 18 347 421 8 766 966 8 514 163
Amundi CR Balancovaný - dynamický 30.04.2019 21 519 177 9 266 895 2 769 382 1 187 741
KB Dluhopisový 30.04.2019 9 194 203 7 018 484 7 837 721 5 982 291
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů 30.04.2019 19 155 781 12 000 540 14 980 918 9 383 131
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.04.2019 13 935 478 9 533 145 1 980 773 1 353 074
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 30.04.2019 215 059 603 201 917 195 1 628 624 658 1 529 031 837
KB Absolutních výnosů 30.04.2019 750 907 251 729 865 460 10 857 889 10 540 580
KBPB Balanced Strategy 30.04.2019 1 680 668 1 654 180 10 790 212 10 664 617
KBPB Conservative Strategy 30.04.2019 0 0 12 495 108 12 431 126
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 30.04.2019 32 573 579 28 199 232 21 761 537 18 815 936
KB PSA 5D – Popular 30.04.2019 13 582 887 14 172 913 6 662 663 6 939 389
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 30.04.2019 190 466 433 148 329 760 16 613 337 12 929 496
KB PSA 1 - Popular 30.04.2019 8 399 723 8 355 453 1 342 203 1 334 789
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 30.04.2019 689 003 661 660 611 601 6 754 778 6 474 182
KB PSA 2 - Popular 30.04.2019 4 603 662 4 343 000 4 577 949 4 317 907
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 30.04.2019 58 113 615 42 576 379 24 796 682 18 156 180
KB PSA 4 - Popular 30.04.2019 5 675 020 5 107 332 2 211 556 1 982 698
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 30.04.2019 40 439 451 27 055 414 6 887 311 4 604 322
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.04.2019 180 389 847 179 144 189 6 825 777 6 778 160
KB PSA Flexibilní - Popular 30.04.2019 4 939 816 4 902 945 2 950 149 2 927 400
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa 30.04.2019 2 145 670 2 086 211 946 306 919 319
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.04.2019 4 743 818 4 656 280 7 492 028 7 353 777
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.04.2019 0 0 0 0
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 30.04.2019 8 601 358 8 811 964 13 440 232 13 769 319
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 30.04.2019 19 648 771 20 070 246 0 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.04.2019 0 0 10 027 885 9 991 914
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.04.2019 1 235 412 1 230 000 0 0
Amundi CR IM Dluhopisový 30.04.2019 0 0 0 0
Amundi CR IM Akciový 30.04.2019 0 0 0 0