TRŽNÍ ZPRÁVY

Měsíční komentář

Přinášíme Vám pravidelný přehled od Amundi, ve kterém se dozvíte, jaké jsou aktuální investiční výhledy pro celý svět na květen 2019.

  1. Býčí trh stále pokračuje a trhy rostou, opatrnost je však na místě
  2. Zajímavou příležitostí mohou být rozvíjející se trhy
  3. V rámci dluhopisových strategií preferujeme dluhopisy s flexibilní durací a finanční sektor
  4. Do popředí by se mohli dostat spíše hodnotové fondy, stavějící na důkladné analýze společností
  5. Diverzifikace portfolia nabývá na důležitosti

Investiční výhledy - KVĚTEN 2019

Videokomentář - zhodnocení trhů v květnu 2019

Výhled na rok 2019

Výhled pro rok 2019: Investiční strategie, investice, regiony, monetární politika i ohlédnutí za uplynulým rokem.

Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu.

V přiloženém dokumentu naleznete mimo jiné náš globální výhled na trhy, regiony a monetární politiku jednotlivých centrálních bank.

Výhled pro rok 2019.pdf

Archiv

Investiční výhledy
Videokomentář


Poznámka: Investiční výhledy vždy přináší informace o nadcházejícím měsíci, zatímco videokomentáře hodnotí události uplynulého měsíce.